About

ما چکونه تاسیس شدیم؟

درباره ما

شرکت مدیریت صادرات توسعه فناوری آسیا، مسئول توسعه‌ی بازار در بازارهای هدف مشخص شده و زمینه های کسب و کاری مشخص می باشد . پوشش بین المللی شبکه توزیع مهم‌ترین نقش این شرکت است. معمولاً، شرکت‌های کوچک و متوسط منابع مالی و عملیاتی را ندارند تا فراتر از بازارهای داخلی خود ترقی کنند. از طریق این شکل غیرمستقیم از صادرات، کسب‌ و کارهای کوچک می‌توانند نه تنها هزینه‌های راه ‌اندازی صادرات را پایین نگه دارند و به سرعت سود کسب کنند، بلکه می‌توانند امنیت را برای خود با ورود به بازارهای بین‌المللی تحت هدایت کارشناس فراهم کنند.

درباره ما