وضعیت سیاسی سوریه

  • مدیر
  • آذر 03, 1401
  • بدون دیدگاه

قوه مجریه

بر خالف قانون اساسی سابق سوریه که فقط حزب بعث مجوز فعالیت در این کشور را داشت، طبق قانون اساسی جدید کشور سوریه (صادره تاریخ 27 فوریه 2012)سیاست در جمهوری عربی سوریه در چارچوب یک نظام نیمه ریاستی با نظام چندحزبی صورت می گیرد.
نامزد پست ریاست جمهوری در سوریه باید طی ده سال اخیر منتهی به انتخابات در این کشور اقامت داشته باشد و همچنین دستکم باید پشتیبانی 35 تن از نمایندگان پارلمان را از بین 250 نماینده کسب کند . همچنین نامزد ریاست جمهوری در سال برگزاری انتخابات باید به سن چهل سالگی رسیده و ملیت سوریه را داشته و از پدر و مادری اهل این کشور متولد شده باشد . علاوه بر این فرد نامزد شده در انتخابات ریاست جمهوری سوریه باید از حقوق سیاسی و مدنی بهره مند بوده، هیچ گونه محکومیت جنایی نداشته باشد و همسری غیرسوری اختیار نکرده باشد و همچنین نباید دارای تابعیتی به غیر تابعیت سوریه باشد و از حق انتخاب هم محروم نباشد.
رئیس جمهور سوریه بالاترین مقام سیاسی کشور جمهوری عربی سوریه است. رئیس جمهور سوریه، توانایی نصب و عزل نخست وزیر سوریه و دیگر اعضای کابینه سوریه و فرماندهان ارتش سوریه را دارد. رئیس جمهور و افرادی که از سوی او انتخاب می شوند، بسیاری از تصمیمهای سیاسی و اقتصادی موثر بر وضعیت کشور، همچون وضع مالیات بر کالاهای وارداتی و نظارت بر نظام بانکداری کشور را اتخاذ میکنند . رئیس جمهور می تواند اعلان جنگ کند، به وضع برخی قوانین بپردازد و تغییر قانون اساسی را به مشارکت عمومی بگذارد. او همچنین می تواند افراد را برای تصدی مشاغل دولتی و نظامی برگزیند .
تا پیش از سال 19۴9 ،انتخاب رئیس جمهور در کشور سوریه توسط پارلمان صورت می گرفت. در این سال پس از کودتای مارس 19۴9 ریاست جمهوری حسنی الزعیم به رای مردم گذاشته شد . از این نوع انتخابات تحت عنوان همه پرسی ریاست جمهوری سوریه (الستفتاء الرئاسی السوری) نام برده می شود. جدول زیر لیست همه پرسی های سوریه و نتایج آن را نشان می دهد . آخرین همه پرسی در کشور سوریه سال 2007 برگزار شد.

پس از صدور قانون اساسی جدید سوریه در فوریه 2012 و اصالح نظام تک حزبی در این کشور، تشکیل و فعالیت رسمی سایر حزب ها در نظام سیاسی کشور سوریه امکانپذیر و دولت از انحصار حزب بعث سوریه خارج شد . آخرین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 201۴ انجام شد.

مطابق قانون هر فرد دارای شرایط که مورد حمایت حداقل 35 نفر از نمایندگان مجلس خلق سوریه باشد، می تواند نامزد ریاست جمهوری شود. درخواست نامزدی ریاست جمهوری توسط دیوان عالی قانون اساسی، بررسی و در مدت 5 روز پس از پایان مهلت مشخص می شود. در صورت احراز نشدن صالحیت هیچ یک از نامزدان، مهلت ثبت نام مجددا تمدید می شود.
انتخاب رئیس جمهور در کشور سوریه مستقیما توسط مردم صورت می گیرد. فرد منتخب باید حائز 50 درصد به علاوه یک رای از آرای مأخوذه باشد . نتایج انتخابات توسط رئیس مجلس خلق سوریه اعالم می شود.

مدت ریاست جمهوری در سوریه 7 سال است و رئیس جمهور می تواند تنها برای یک دوره 7 ساله دیگر نامزد ریاست جمهوری شود.
در کشور سوریه رئیس جمهور وظیفه معرفی نخست وزیر و معاونان وی، معرفی وزیران و معاونان ایشان و همچنین قبول استعفا و برکناری ایشان از منصب را بر عهد ه دارد.
امضای اعتبار سفیران سوریه در کشورهای خارجی و سفیران خارجی در این کشور به دست رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور معاهدات و موافقتنامه های بینالمللی را مطابق قانون اساسی و مقررات مربوطه منعقد و یا ابطال می کند .

مقننه قوه
قوه مقننه کشور سوریه متشکل از تنها یک مجلس به نام مجلس خلق سوریه (مجلس الشعب السوری) است. مجلس خلق سوریه جمعاً 250 کرسی دارد و حوزه های انتخاباتی به صورت استانی است، البته استان حلب به دو حوزه انتخاباتی شهر حلب و حوزه انتخاباتی سایر مناطق استان تقسیم شده است.
درخواست نامزدی جهت انتخابات مجلس خلق سوریه، از طرف حزب های دارای مجوز به صورت لیستی یا فردی ارائه می شود. نامزدها با توجه به تعداد آراء معتبر به دست آمده، رتبه بندی می شوند و افراد حائز بیشترین رأی، به ترتیب کرسی های متعلق به هر استان را در اختیار می گیرند . مدت نمایندگی در مجلس خلق سوریه ۴ سال است و نمایندگان پس از هر دوره نمایندگی، مجددا قابل نامزدشدن هستند.


نمایندگان مجلس خلق سوریه در دو گروه تقسیم بندی می شوند؛ به طوریکه 127 کرسی از آنِ گروه کارگران و کشاورزان (العمال والفالحین) و 123 گروه از آنِ سایرین (باقی فئات الشعب) خواهد بود.
در صورت خالی شدن 77 همچنین وزیران دولت این امکان را دارند که همزمان نماینده مجلس خلق نیز باشند . تعدادی از کرسی های مجلس (به دلیل مرگ، استعفا، از دست دادن شرایط و یا عزل عضویت)، رئیس جمهور در مدت 60 روز جایگزینی معرفی خواهد کرد.
آخرین انتخابات مجلس خلق سوریه 19 ژوئیه 2020 برگزار شد که در آن 177 کرسی به «ائتالف الجبهة الوطنیة التقدمیة» به رهبری حزب بعث(با تصاحب 167 کرسی)، 16 کرسی به سایر احزاب و 67 کرسی نیز به کاندیداهای مستقل تعلق یافت.

کمیسیون های مجلس خلق سوریه
مجلس خلق سوریه شامل 17 کمیسیون دائمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *